Medewerkers Psychologie

AURELIE DE COSTER
Aurelie behaalde in 2020 haar master in klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar opleiding deed ze stage op de PAAZ-afdeling in het OLV-ziekenhuis te Aalst, waar ze in aanraking kwam met zeer uiteenlopende problematieken. Aurelie begeleidt op systemische en cliëntgerichte manier in zowel individuele, familie-, als koppelgesprekken.
Als persoon is Aurelie gedreven, empathisch, ruimdenkend en gepassioneerd. Deze competenties zorgen ervoor dat ze zich altijd ten volle wil inzetten om mensen te helpen.
Momenteel volgt ze de permanente vorming PEV Seksuologie aan de UGent en UZ Gent. Daarnaast verdiept ze haar ook verder in relatiecoaching en negatief zelfbeeld. Dus niet enkel individuen met zorgen kunnen bij haar terecht, maar ook koppels.
Problematieken
Seksuele problemen
Relatiemoeilijkheden (ruim: partnerrelaties, werkrelaties, familiale relaties en vriendschapsrelaties)
Negatief zelfbeeld
Perfectionisme
Levensfaseproblemen
Verslaving
Verandering
Depressieve gevoelens
Angst
Dwangmatig gedrag
Chronische problematieken
Aurelie is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 952126686. Daarnaast is ze erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 308887.

Neus- Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Korte historie

Specialist in  …

Korte uitleg eventueel over wat er in de promo spot staat?

Als we dit zouden toepassen.

De teller hieronder (spielerei) ;0)

0

Patiënten

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Dr. Geukens studeerde af als NKO arts aan de Universiteit van Gent. Naast algemene neus-, keel- en oorheelkunde heeft hij een bijzondere interesse in de otologie en de neuro-otologie. Het betreft hier zowel de diagnose als behandeling van oorklachten en evenwichtsproblematiek, vaak in multidisciplinair overleg. Heelkundig uit zich dit in een ver doorgedreven specialisatie voor oorchirurgie, van oto-endoscopische cholesteatoom ingrepen tot cochleaire implantaties.

Dr. Geukens is consulent otologie aan het UZA en De Oorgroep te Antwerpen en voert eveneens ingrepen uit in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem. Hij is lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES) sinds 2017.

Dr. Geukens is eveneens otology consultant aan het Limerick University Hospital in Ierland, waar hij ooringrepen uitvoert.

Artsen

Medewerkers

Als er artsen zijn met het zelfde vakgebied die komen dan hier te staan zodat de mensen zien dat er meer dan 1 arts is voor vb podologie.

Milann De Vuyst

Podologie

Lin, Medisch

Pedicure

Julie Van Cauwenberge

Audiologie