KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Isabelle Steenhaut
KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Belangrijkste indicaties: stress – chronische pijn/klachten – metabole klachten – welvaartsziekten

Als basisopleiding volgde ik kinesitherapie en osteopathie. Maar al heel snel merkte ik dat ik nog met vragen bleef zitten. Dat ik niet kon doordringen tot de essentie van vele klachten. Kinesitherapie en osteopathie zijn zeer waardevolle behandelmethoden aanvullend op de klassieke geneeskunde. Maar helaas heeft ons lichaam soms meer nodig. Dit ervaarde ik persoonlijk als atleet en als coach.
Ikzelf sport vandaag nog steeds op competitief niveau en vraag dus veel van mijn lichaam. Hierdoor is het belangrijk dat mijn lichaam in staat is om te voldoen aan wat ik ervan vraag. Ik moet in een optimale gezondheid en conditie zijn. Mijn lichaam moet fit en sterk zijn, fysisch, mentaal en emotioneel.
Dus ben ik zelf verder op zoek gegaan naar wat me daar kon bij helpen. Wat heeft mijn lichaam nodig om controle te behouden over mijn gezondheid en mijn leven? KPNI veranderde niet alleen mijn leven maar ook mezelf.
Maar gezondheid en fitheid is voor iedereen belangrijk. Daarom wil ik ook jou helpen door samen op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt om terug controle te krijgen. Ik wil samen met jou zorgen dat je de constant veranderende omstandigheden waarin we leven aankunnen. Samen bekijken wat de oorzaken zijn van je klachten. Samen zoeken wat je lichaam nodig heeft om in staat te zijn de beste versie van jezelf te zijn.
Ikzelf zal via spiertesten mechanische, metabole of emotionele processen of stress in kaart brengen om dan te bepalen wat je lichaam primair nodig heeft om te herstellen. Van hieruit kunnen we een behandelplan op maat maken met de interventies uit onze KPNI toolbox. Dit kan dus gaan van beweging tot voeding, suppletie, coaching, …
Iedereen is verschillend dus ook elke behandeling is verschillend. Laat ons samen op zoek gaan.

Kevin Vlaeminck – orthomoleculair therapeut, Intermittent Living coach en PNI therapeut i.o.

Belangrijkste indicaties: stress – chronische pijn/klachten – metabole klachten – welvaartsziekten

Ik ben opgeleid als chemicus, maar sinds ik afstudeerde, ben ik mijn neus in een heel andere richting gevolgd. Mijn persoonlijke interesses zijn sport en gezondheid. Dit vertaalde zich al vrij snel naar krijgskunsten en fitness.
Zo heb ik o.a. talloze internationale workshops gevolgd en heb ik de opleidingen tot NASM gecertifieerd Personal Trainer, FRC mobility specialist, PN voedingscoach en CrossFit level 1 coach met glans volbracht. Daar heb ik dan ook een hele tijd mijn hoofdactiviteit van gemaakt als eigenaar van CrossFit Aalst.
Mijn dorst naar kennis en mijn passie om mensen terug gezond te krijgen, werd echter niet volledig gelest. Er ontbraken meerdere stukken in de puzzel. Ik begon me verder te verdiepen in voeding en leefstijl en zo kwam ik in contact met de KPNI. De klinische Psycho-, Neuro-, Immunologie, zoals deze wetenschap voluit heet, brengt alle aspecten van een goede gezondheid samen. En vooral: de KPNI reikte tastbare handvaten aan om de klachten bij patiënten aan de oorzaak te kunnen aanpakken.
Veel hedendaagse welvaartsziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, maar ook burn-out en vele vormen van depressie, zijn uiteindelijk allemaal te behandelen met de juiste voedings- en leefstijlinterventies, al dan niet ondersteund door bepaalde voedingssupplementen of specifieke fytotherapie.
Al deze KPNI interventies komen in essentie samen in het zgn. Intermittent Living concept. Hier draait het in hoofdzaak om het bewust toedienen van acute, hormetische stressprikkels om onze interne lichaamsprocessen terug naar evenwicht te laten zoeken en zo een optimale gezondheidsboost te creëren. 
Wanneer we dan zorgen dat er een degelijke basis gelegd is met o.a. goede voedingsgewoonten, dan kunnen we hierdoor terug anti-fragiel worden en kunnen we preventief, curatief en protectief werken tegen de negatieve effecten van ons westers leven en zo welvaartsziekten aanpakken of voorkomen.
Na enkele jaren van opleidingen volgen en ervaring opdoen, ben ik nu orthomoleculair therapeut en Intermittent Living coach en KPNI therapeut i.o. en sta ik klaar om samen met jou je klachten aan te pakken en jou terug de controle over jouw gezondheid te geven.

Health & Lifestyle coaching volgens de principes van de KPNI

Wat is KPNI?

KPNI staat voor klinische psycho-neuro-immunologie en is een sterk groeiende wetenschap die het menselijk lichaam in zijn geheel bekijkt. Niets hangt los van het andere, alle lichaamssystemen beïnvloeden elkaar. Ondersteund door duizenden wetenschappelijke artikels en onderzoek, kunnen wij gebruik maken van degelijk onderbouwde interventies om jou te helpen je klachten aan te pakken. Dit doen we door op zoek te gaan naar de oorzaak van jouw klachten of ziekte. Het symptoom is immers nooit het echte probleem. Een vergeten probleem uit het verleden is vaak de start voor het ontstaan van velerlei klachten. Samen pakken we de wortel van dat probleem aan en slagen we er in om preventief, curatief en protectief te handelen.

Er bestaat geen standaard behandeling, iedere patiënt is anders. Waar traditionele therapeuten de symptomen behandelen, behandelen wij wie jij bent. Met behulp van de KPNI reiken we je de inzichten aan zodat je terug controle krijgt over jouw gezondheid en je zelfredzaam verder kan in je leven. Een kleine verandering in lifestyle, beweging of voeding kan al een wereld van verschil maken.

Wat zit er allemaal
in onze KPNI toolbox?

Belangrijk binnen de KPNI is het Intermittent Living concept. Met Intermittent Living willen we de mens terug dichter bij zijn eigen natuur brengen. We zijn namelijk met z’n allen fragiel geworden door onze westerse manier van leven, we hebben immers steeds eten en drinken ter onze beschikking, we hebben het nooit meer te koud of te warm, enz. Door deze prikkels terug in ons leven te integreren, maken we onszelf als het ware bestand tegen onze moderne manier van leven en alle welvaartsziekten die daaruit voortvloeien. Dit zal niet alleen onze gezondheid en ons energiepeil een boost geven, maar dit maakt ons ook flexibeler en besluitvaardiger.
Een intermittent lifestyle maakt ons terug anti-fragiel!

Letsels en blessure worden via behandeltechnieken aangepakt die voornamelijk bestaan uit manuele technieken en bewegingstechnieken. Maar we gaan een stap verder. Aanvullend op deze manuele interventies gaan we ook je lifestyle optimaliseren zodat we je herstel kunnen maximaliseren. Op die manier ontdekken we vaak ongekende factoren die je herstel in de weg staan en zoeken we samen naar manieren om deze aan te pakken.
Door deze aanpak wordt het zelf herstellend vermogen van ons lichaam gemaximaliseerd.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek gaan we op zoek naar de oorzaak van je klachten. Aan de hand hiervan wordt er een persoonlijk voedings- en lifestyle interventieplan uitgewerkt. Wanneer nodig worden ook bepaalde voedingssupplementen of specifieke fytotherapie geadviseerd om een nog grotere impact te krijgen op je herstel.

Waar orthomoleculaire therapie een basis vormt voor het aanpakken van jouw klachten, gaat KPNI therapie nog meer de diepte in. Uiteraard komen voeding en lifestyle aan bod, maar wanneer daar geen oorzakelijk verband met jouw klachten te vinden is, zoeken we verder. Vaak ben je jezelf helemaal niet bewust van misschien wel een onopgelost trauma of onverwerkte emoties uit het verleden. Nochtans kan de aanwezigheid daarvan voor allerlei latente problemen zorgen die zich vroeg of laat kunnen vertalen in lichamelijke of geestelijke klachten.
Tijdens KPNI therapie houden we er aan om de wetenschappelijk onderbouwde werkingsmechanismen achter jouw klachten haarfijn uit te leggen, want begrip en inzicht zijn een integraal deel van het genezingsproces. Wanneer je weet hoe iets werkt, weet je ook hoe je het kan aanpakken en hoe je het kan vermijden in de toekomst. Hierdoor krijg je de controle terug en kan je na verloop van tijd onafhankelijk verder gaan.

Voedingsadvies zit in elke orthomoleculaire of KPNI behandeling verweven. Voeding neemt een belangrijke plaats in omdat we ondertussen weten dat voeding een sterk wapen is tegen ziekte, pijn, stress en zelfs vermoeidheid. Het gaat niet enkel over wat we precies eten, maar ook frequentie en mogelijke vastenmomenten spelen een cruciale rol.
Een KPNI voedingspatroon is dus eigenlijk de basis van een goede gezondheid.

Applied kinesiology is een methode waarbij aan de hand van spiertesting, functionele stoornissen in het lichaam worden opgespoord. Dit doen we door het systeem uit te dagen met specifieke challenges. Op deze manier brengen we mechanische, metabole of emotionele processen of stress in kaart. Door een inzicht te krijgen op de verstoorde mechanisme kunnen we samen een optimaal behandelplan opmaken al dan niet met behulp van natuurlijke supplementen.
Een KPNI behandeling kan je best vergelijken met orthomoleculaire therapie maar dan nog net iets meer in de diepte. Nog meer op zoek naar de triggers en oorzaken van je klachten.

Osteopathie is eveneens een manuele behandelmethode van het bewegingsapparaat maar ook van de organen en de schedel. De osteopaat bekijkt de patiënt in zijn geheel en zoekt naar beperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht. Door osteopathische technieken toe te passen indien nodig verbeteren we de doorbloeding en bezenuwing bij immunologische problematiek alsook bij neurovegetatieve stoornissen.
Op die manier stimuleren we wederom het zelfgenezend vermogen van de patiënt.