Dr. Sven Geukens

Neus-, keel en oorziekten

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie:
(plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming, vastzitten van gehoorbeentjes-otospongiose) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie en vestibulaire pathologie op de dienst NKO-ziekten van het Universitaire Ziekenhuis te Antwerpen. Verder is hij als otoloog verbonden aan ‘De Oorgroep’ te Antwerpen, referentiecentrum voor gehoorstoornissen en cochleaire implantaties. Dr. Geukens is eveneens consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Meer informatie hierover kan u vinden op zijn persoonlijke website www.nko-orl-aalst.be

Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij enkele weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.

Consultatie uren
Maandag van 8u30 tot 12u30.
Donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00.
Vrijdag van 8u30 tot 12u30.

Contact

Maak een reservatie

Reservatie pagina

Telefoon

Tel. 0491 29 37 72

Team

Neus-, keel- en oorziekten

Dr. Kathleen David

Neus-, keel- en oorziekten