Psychiater arts / leerlingbegeleiding

Dr. Ilse Keysers

Ik ben Ilse Aline Keysers en heb geneeskunde gestudeerd aan de KUL alwaar ik afstudeerde als arts in 1999. Daarna ben ik naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam vertrokken waar ik begon als arts-assistent in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater. Na een jaar keerde ik terug naar België op vraag van de universiteit Gent/Antwerpen om mijn verdere opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater te voltooien in 2004. Ik werkte In een orthopedagogisch centrum voor enkele jaren met bijzondere interesse voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS,…) alsook psychosomatische stoornissen ( plasproblemen/ stoelgangsproblemen). Intussen werd ik moeder van 3 dochters waarvan de twee jongsten geboren werden met een ernstige medisch problematiek waardoor ik een aantal jaren stopte met werken en volledig de zorg van mijn kinderen op mij nam. Om de balans werk – gezin te kunnen blijven combineren heb ik na lang nadenken gekozen om mij om te scholen tot CLB-arts (schoolarts-preventieve gezondsheidzorg). Dit is voor mij een prima combinatie waar mijn basisopleidiing als kinder-en jeugdpsychiater een extra troef is. Toch blijf ik als CLB-arts op mijn honger zitten om meer coaching en begeleiding van kinderen en hun ouders te kunnen doen. Vandaar dat ik niet lang twijfelde toen mij gevraagd werd om het team van de Rode Heuvel te vervoegen. Aanvankelijk zal ik enkel op zaterdag werkzaam zijn in de polikliniek de Rode Heuvel en kan u voor meer informatie terecht op de website.