Audiologie

Annick Ceulemans

Annick Ceulemans studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Audiologie aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend als klinisch audioloog en als prothetische audioloog. Naast hoortoestelaanpassing verdiepte ze zich vanaf 2015 in Tinnitus Retraining Therapy en andere technieken voor een betere omgang met tinnitus. Evenzo hecht zij belang aan het voorkomen van gehoorschade, het onderzoeken van gehoor- en evenwichtsproblemen en het opvolgen ervan. Binnen de polikliniek is zij verantwoordelijk voor de audiometrie, tympanometrie, OAE-metingen en het vestibulair onderzoek zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwste apparatuur wordt ingezet voor diagnostiek en evaluatie van het gehoor en evenwicht. Ook richt zij zich op tinnitusanalyse en -begeleiding waarin zij een bijzondere expertise heeft. Als audioloog zorgt zij voor een enthousiaste verwelkoming bij het onthaal, biedt ze u de nodige informatie en staat ze garant voor kwalitatief onderzoek in samenwerking met de NKO-artsen.