Klinisch psycholoog / seksuoloog

Aurelie De Coster

Aurelie behaalde in 2020 haar master in klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar opleiding deed ze stage op de PAAZ-afdeling in het OLV-ziekenhuis te Aalst, waar ze in aanraking kwam met zeer uiteenlopende problematieken. Aurelie begeleidt op systemische en cliëntgerichte manier in zowel individuele, familie-, als koppelgesprekken.
Als persoon is Aurelie gedreven, empathisch, ruimdenkend en gepassioneerd. Deze competenties zorgen ervoor dat ze zich altijd ten volle wil inzetten om mensen te helpen.
Momenteel volgt ze de permanente vorming PEV Seksuologie aan de UGent en UZ Gent. Daarnaast verdiept ze haar ook verder in relatiecoaching en negatief zelfbeeld. Dus niet enkel individuen met zorgen kunnen bij haar terecht, maar ook koppels.
Problematieken
Seksuele problemen
Relatiemoeilijkheden (ruim: partnerrelaties, werkrelaties, familiale relaties en vriendschapsrelaties)
Negatief zelfbeeld
Perfectionisme
Levensfaseproblemen
Verslaving
Verandering
Depressieve gevoelens
Angst
Dwangmatig gedrag
Chronische problematieken
Aurelie is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 952126686. Daarnaast is ze erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 308887.