...

Disclaimer

Disclaimer website Polikliniek Rode Heuvel


De toegang tot en het gebruik van deze website en/of deelwebsites is onderworpen aan de voorafgaande
aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke claims tegen het Polikliniek Rode Heuvel of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden.
Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit elektronisch mogelijk is. Desondanks kan Polikliniek Rode Heuvel geen garantie bieden dat deze informatie juist is of blijft. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden door gebruikers van deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen die niet onder toezicht staan van Polikliniek Rode Heuvel. Daardoor draagt het ziekenhuis geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze links of links binnen de gelinkte sites. De auteursrechten van deze website behoren tot Polikliniek Rode Heuvel. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, vragen wij u dit onmiddellijk te melden op volgend mailadres: info@polikliniek-rodeheuvel.be

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.