Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Neus-, Keel- en Oorziekten

 

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie:
(plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming, vastzitten van gehoorbeentjes-otospongiose) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie en vestibulaire pathologie op de dienst NKO-ziekten van het Universitaire Ziekenhuis te Antwerpen. Verder is hij als otoloog verbonden aan ‘De Oorgroep’ te Antwerpen, referentiecentrum voor gehoorstoornissen en cochleaire implantaties. Dr. Geukens is eveneens consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Meer informatie hierover kan u vinden op zijn persoonlijke website www.nko-orl-aalst.be

Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij enkele weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.