Medewerkers

Maag-, Darm- en Leverziekten

Dr. Piet Baetens

audiologie

Annick Ceulemans

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Mieke Beel

Klinisch psycholoog / seksuoloog

Aurelie De Coster

Narcismecoach

Jessy Roels

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Urologie

Dr. Katrien Klockaerts

Urologie

Dr. Annelies Ringoir

Klinisch psycholoog

Karel De Mey

Bekkenbodemtherapie / Pelvische reëducatie

Ellen Tolleneer

Plastische Heelkunde / lymphology

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Osteopaat / kinesitherpie

Steven Verdickt

Verpleegkundige

Jonina Pauwels

Stress coaching / Shiatsu / Mindfulness / 5 elementen yoga

Marian De Lathauwer

Kaakkinesitherapie, TMD, orofaciale kinesitherapie

Fien Jonnaert

Cardiologie

Dr. Gregorius LUKITO

Verloskunde / gynaecologie / fertiliteit

Dr. Philip Pattyn

Uroloog

Dr. Hans Van Der Eecken

Anesthesist - Pijntherapeut

Dr. Anita van Domselaar

Maag-, Darm- en Leverziekten

Dr. Piet Baetens

Dr. Piet BAETENS, oud-leerling van de basisschool Sint-Barbara en het College van Wetteren, promoveerde aan de Rijksuniversiteit Gent in 1981 en zette zijn opleiding verder tot geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde en later in de gastroënterologie in het UZGent (Prof. F. Barbier) tot 1987. Van in 1987 tot 2021 had hij zijn praktijk in het Emmanuelziekenhuis te Wetteren, later ASZ Campus Wetteren waar hij diensthoofd, en na de fusie met het ASZ Aalst, adjunct-diensthoofd was van de dienst Inwendige Geneeskunde. Onder zijn leiding kon deze dienst het aantal opgenomen patiënten na enkele jaren verviervoudigen Daarnaast bouwde hij “ from scratch” gedurende die periode een belangrijke ambulante praktijk op, met een uiterst patiënt vriendelijke begeleiding als ”leidmotiv” voorop en steeds in samenwerking en continu overleg met de collegae huisartsen van de Vesaliuskring Wetteren (waarvan hij ook lid is). Nadat de dienst Inwendige Geneeskunde werd gesloten zette hij zijn praktijk (hospitalisaties) verder op de dienst Geriatrie van het ASZCampus Wetteren en dit tot 2017 toen ook deze dienst door een beslissing van het beheer van het ASZ werd overgebracht naar de campus te Geraardsbergen. Hij bleef poliklinisch actief op de campus Wetteren tot 12 juni 2021. Nog steeds vol enthousiasme in de uitoefening van zijn beroep en blijvend geInteresseerd in de behandeling van maag-, darm- en leverziekten en in de interne geneeskunde, wil hij zijn kennis en ervaring aanwenden in het kader van een nieuwe uitdaging die de nieuwe poliklinische activiteit hem biedt. Dr. Baetens blijft de goede contacten met het UZGent en de omliggende ziekenhuizen onderhouden. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gastroënterologie.

U kan telefonisch een afspraak* maken

op het nummer 0492 60 59 03
en dit van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00.
*1. ENDOSCOPISCHE ONDERZOEKEN:
dinsdag van 8u30 tot 15u00 en woensdag van 8u30 tot 12u10.
*2. GEWONE RAADPLEGING:
dinsdag van 15u00 tot 16u40.

Telefoon:0495 50 82 66

audiologie

Annick Ceulemans

Annick Ceulemans studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Audiologie aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend als klinisch audioloog en als prothetische audioloog. Naast hoortoestelaanpassing verdiepte ze zich vanaf 2015 in Tinnitus Retraining Therapy en andere technieken voor een betere omgang met tinnitus. Evenzo hecht zij belang aan het voorkomen van gehoorschade, het onderzoeken van gehoor- en evenwichtsproblemen en het opvolgen ervan. Binnen de polikliniek is zij verantwoordelijk voor de audiometrie, tympanometrie, OAE-metingen en het vestibulair onderzoek zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwste apparatuur wordt ingezet voor diagnostiek en evaluatie van het gehoor en evenwicht. Ook richt zij zich op tinnitusanalyse en -begeleiding waarin zij een bijzondere expertise heeft. Als audioloog zorgt zij voor een enthousiaste verwelkoming bij het onthaal, biedt ze u de nodige informatie en staat ze garant voor kwalitatief onderzoek in samenwerking met de NKO-artsen.

Telefoon:0497 86 19 61

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Mieke Beel

Dr Mieke BEEL behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent waar zij afstudeerde in 1998.
Zij zette haar opleiding tot geneesheer-specialist in de neus-keel-oorheelkunde aldaar verder tot 2003.
Sinds 2004 is Dr Beel werkzaam in Zorgsaam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen.
Zij beoefent aldaar haar vakgebied in de volledige breedte met specifieke aandachtspunten rhinologie, allergologie en pediatrische NKO.
Dr Beel is lid van de Koninklijke Belgische vereniging voor Otorhinolaryngologie, Gelaat- en Halschirurgie, de Nederlands Vlaamse Werkgroep Pediatrische Otorhinolaryngologie en de Nederlands Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Klinisch psycholoog / seksuoloog

Aurelie De Coster

Aurelie behaalde in 2020 haar master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar opleiding deed ze stage op de PAAZ-afdeling in het OLV-ziekenhuis te Aalst, waar ze in aanraking kwam met zeer uiteenlopende problematieken. Gaandeweg heeft ze haar zelfstandige activiteiten uitgebouwd tot twee multidisciplinaire praktijken, waaronder polikliniek De Rode Heuvel Wetteren.
Als persoon is Aurelie gedreven, empathisch, ruimdenkend en gepassioneerd. Deze competenties zorgen ervoor dat ze zich altijd ten volle wil inzetten om mensen te helpen.
Naast haar master in de klinische psychologie voltooide Aurelie haar opleiding als seksuoloog aan de Universiteit van Gent in 2022. Aurelie biedt psychologische begeleiding bij seksuele vragen, zorgen of problemen in verband met seksueel verlangen of seksuele opwinding, orgasme, pijn tijdens het vrijen, vaginisme, erectie- of ejaculatieproblemen, vragen over seksuele voorkeur of seksuele oriëntatie, seksverslaving, vruchtbaarheidsproblemen, seksualiteit & chronisch ziek,… .
Dus niet enkel individuen met zorgen kunnen bij haar terecht, maar ook koppels.
Verder wilt zij zich in de nabije toekomst verder verdiepen in de Vlaamse gebarentaal (VGT).

Problematieken

 • Relatiemoeilijkheden (ruim: partnerrelaties, werkrelaties, familiale relaties en vriendschapsrelaties)
 • Seksuele problemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Perfectionisme
 • Levensfaseproblemen
 • Verslaving
 • Verandering
 • Burn-out
 • Depressieve gevoelens
 • Angst
 • Dwangmatig gedrag
 • Chronische problematieken

Aurelie is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 952126686. Daarnaast is ze erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 308887. Tevens is ze lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS).

Telefoon:0468 49 69 73

Narcismecoach

Jessy Roels

Hallo,

Ik ben Jessy en al bijna 19 jaar werkzaam als administratieve medewerkster op de spoed van het Az Sint-Lucas ziekenhuis in Gent.
Ik sta nu vrolijk in het leven maar dat is ooit anders geweest…
Tegen wil en dank ben ik in het verleden ten prooi gevallen van narcistisch misbruik. Ik spreek over ‘prooi’ en niet over ‘slachtoffer’ want je kan ontsnappen aan deze situatie.
Narcisme is me met de tijd enorm beginnen intrigeren en ik had een onstilbare honger naar meer kennis en inzichten omtrent dit onderwerp. Om deze honger te stillen heb ik een opleiding ‘narcismecoach’ gevolgd bij Nelly De Keye, een fenomeen in België en daarbuiten als het gaat over narcisme. En doordat ik zelf narcistisch misbruik aan de lijve heb ervaren mag ik me nu ervaringsdeskundige noemen.
Narcistisch misbruik kan je tegenkomen in een relatie, in de familie, onder vrienden of op de werkvloer en heeft een grote impact op je persoonlijkheid en je zelfvertrouwen.
Narcistisch gedrag is toxisch en destructief en je eigenwaarde brokkelt stukje per stukje af. Na het misbruik ben je nog een schim van wie je ooit was.
Als je kijkt naar het verleden zie je pijn en als je kijkt naar de toekomst, enkel angst.
Deze angst moet herschreven worden zodat je de toekomst leert zien als een opportuniteit om het anders te doen.
De zoektocht vraag een actie die vanuit jezelf dient te komen. Ik begeleid je hier heel graag in, want er is leven na narcisme.
Mijn sleutelwoorden zijn Kennis – Kracht – Groei
De eerste stap in het herstel van narcisme is bewustwording (Kennis). Ik help je narcisme te begrijpen en op zoek te gaan waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
De volgende stap is Kracht. Door de inzichten toe te laten in je leven, win je aan kracht. We gaan de sterke persoon die je van nature bent, maar doordat je met narcisme te maken hebt, ondergesneeuwd is geraakt terug zuurstof leren geven.
Het zaadje is geplant en wat je licht geeft, zal Groeien.
Ikzelf ben het levende bewijs dat er leven is na narcistisch misbruik.
Ik geef je een persoonlijke houvast en werk ook met een ‘verpoos’ werkbundel die je bij het herstel van narcisme kunnen helpen op de momenten dat het erg moeilijk gaat.

Website: www.coachjessy.be
Bel of mail gerust als je een afspraak wil maken.
Een gesprek duurt telkens 1u30

Telefoon:0476 48 12 98

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie:
(plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming, vastzitten van gehoorbeentjes-otospongiose) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is ook werkzaam als nko-arts in het multidisciplinaire revalidatiecentrum Horizon te Geraardsbergen.

Verder is hij een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Meer informatie hierover kan u vinden op zijn persoonlijke website www.nko-orl-aalst.be

In Ierland is Dr. Geukens als otology consultant werkzaam aan het Limerick University Hospital waar hij eveneens ooringrepen uitvoert.

Telefoon:0491 29 37 72

Urologie

Dr. Katrien Klockaerts

Dr. Klockaerts doet consultaties op Capucienenlaan 93 te Aalst en in Polikliniek Rode Heuvel te Wetteren. Ingrepen onder plaatselijke verdoving (sterilisatie van de man, wegnemen van wratjes, …) worden op deze locaties uitgevoerd.

Ze is klinisch staflid op de dienst urologie van het Universitair Ziekenhuis van Brussel, waar ze consulteert en heelkundige ingrepen uitvoert. Ze participeert in een multidisciplinair bekkenbodemoverleg met abdominale chirurgen, gynaecologen, urologen, maag-darmspecialisten, kinesitherapeuten en radiologen om samen de beste zorg te kunnen bieden.

Ingrepen onder algemene verdoving worden eveneens uitgevoerd in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem.

Ze is consulent bij Domus Lymphologicae te Zaventem, een centrum met expertise in het domein van de Lymfologie en bindweefselaandoeningen.

Ze is sedert 2021 secretaris van Belgian Working Group of Functional Urology.

Ze is lid van de Vlaamstalige kamer van de Erkenningscommissie voor Urologie.

Ze hecht belang aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en daarmee ook de kwaliteit van leven. Daarom is ze auditor bij Qualicor Europe.

Telefoon:0493 97 94 57

Urologie

Dr. Annelies Ringoir

Annelies Ringoir studeerde in 2013 af als arts aan de universiteit van Gent. In 2019 behaalde zij haar diploma als uroloog. Na haar opleiding volgde zij nog een extra fellowship om zich verder te bekwamen in de endoscopische behandeling van nierstenen.
Als hoofdactiviteit is zij werkzaam in het ziekenhuis AZ Jan Palfijn in Gent. Daarnaast doet zij privéconsultaties in Polikliniek Rode Heuvel te Wetteren en in praktijk Urologie Gent nabij het Gent Sint-Pietersstation.
Dr Ringoir is gesubspecialiseerd in:
• De preventie en behandeling van nierstenen: ESWL, (flexibele) ureteroscopie, (mini-)percutane litholapaxie
• Endoscopische behandeling van benigne prostaathypertrofie met HoLEP (Holmium laserenucleatie van de prostaat)
• Bekkenbodempathologie: incontinentie en genitale prolaps (blaasverzakking). Zij voert oa robot-geassisteerde ingrepen voor het herstel van een blaasverzakking uit (sacrocolpopexie)

U kan bij haar ook terecht voor algemene urologische problemen en kleine ingrepen (vasectomie, circumcisie, …).
Ingrepen onder lokale verdoving worden uitgevoerd in de Polikliniek te Wetteren. Ingrepen onder algemene verdoving vinden plaats in het AZ Jan Palfijn in Gent.

Klinisch psycholoog

Karel De Mey

In het jaar 2016 begon ik als student aan de UGent met de studie van fysica en sterrenkunde. Al snel besefte ik dat ik niet wou werken met cijfers. Ik wou werken met mensen. Mijn interesse voor wetenschap en mijn passie voor het helpen van mensen kon ik verzoenen in de studie van Klinische Psychologie aan de UGent. Het zijn ook deze passies die me in staat stellen om als psycholoog te werken op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zonder daarbij het unieke van de mens uit het oog te verliezen.
Tijdens mijn kijkstage in het CGG De Drie Stromen te Wetteren kon ik voor de eerste keer de praktijk ervaren; tijdens mijn zes maanden lange stage in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge kreeg ik ook een uitvoerende functie. Daar leerde ik dat mensen méér zijn dan hun klachten (verslaving, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, verdriet, …) en hun diagnose (ADHD, ASS, bipolair, …), zij zijn ook individuen met talenten, intelligentie en humor. Zo leerde ik dat het enorm belangrijk is om op zoek te gaan naar iemands kracht om zich te kunnen verweren tegen de uitdagingen eigen aan het leven.
Je kan bij mij terecht voor erg uiteenlopende zaken. Heb je een laag zelfvertrouwen, zit je met allerlei angsten die je niet de baas kan? Van depressieve gevoelens tot vragen over een diagnose of een traumatische gebeurtenis, op een eerste afspraak zullen we analyseren waarmee ik u kan helpen, en wat het beste plan van aanpak is.
Aangesloten bij de psychologencommissie, inschrijvingsnummer 981141039 
Visum, uitgereikt door de FOD volksgezondheid, visumnummer 414889. 
Erkend als klinisch psycholoog door departement zorg

Telefoon:0498 13 65 46

Bekkenbodemtherapie / Pelvische reëducatie

Ellen Tolleneer

Tolleneer Ellen studeerde af als master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting musculoskeletale revalidatie, aan de Universiteit van Gent.
Daarnaast ging haar bijzondere interesse uit naar klachten die betrekking hebben op het bekken en de bekkenbodemspieren. Om die reden volgde ze de interuniversitaire opleiding pre- en postnatale kinesitherapie en pelvische reëducatie. Binnen dit domein woont ze nog steeds tal van opleidingen bij om up-to-date te blijven.
U kan bij haar terecht voor de behandeling van:
– vaak hevige aandrang om te plassen (urgency)
– ongewild urineverlies (stressincontinentie of urge-incontinentie)
– ongewild verlies van flatus (windjes) of ontlasting
– obstipatie
– prolaps (verzakking van de blaas, baarmoeder of darm)
– coccygodynie (staartbeenpijn)
– bekkenpijn
– hypotone bekkenbodemspieren (te zwakke bekkenbodemspieren)
– hypertone bekkenbodemspieren (te gespannen bekkenbodemspieren)
– dysfunctionele mictie
– paradoxale contractie van de bekkenbodemspieren
– seksuele problemen bv. pijn bij het vrijen
– obstetrical anal sphincter injury (letsel aan de anale sluitspier na een bevalling)
– klachten na operaties in het kleine bekken (pre- en postoperatieve kinesitherapie bij gynaecologische, urologische of gastro-enterologische ingrepen)
– plas- en stoelgangproblemen bij kinderen
– pre- en postnatale kinesitherapie
Tolleneer Ellen is lid van de beroepsverenigingen BICAP (Birth Core and Pelvic Therapy) en Pelvired (Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie).

Telefoon:0474 92 70 29

Plastische Heelkunde / lymphology

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Diagnostiek, oppuntstelling en uitwerken van een therapeutisch behandelplan voor lipoedeem, lymfoedeem, en SED. Chirurgische behandeling van lipoedeem (liposculptuur).
Multidisciplinaire coördinatie en follow up van lipoedeem, lymfoedeem en Syndroom van Ehler Danlos.

 • Plastische chirurgie met aandacht voor:
 • Borstvergroting (met gebruik van een 3D simulatie), borstverkleining, symmetrisatie van de beide borsten.
 • Buikwandcorrectie, herstel rectusdiastase
 • Dijlift
 • Armlift
 • Ooglidcorrecties
 • Litteken correcties
 • Verwijderen van goed- en kwaadardige huidletsel, eventueel met reconstructie
 • Anti-aging behandelingen met Botox en fillers (hyaluronzuur)

Dr. Liesbeth Vandermeeren
Plastic Surgery – lymphology
www.lymphology.be

Handelsstraat 27                Overeinde 1
B – 1930 Zaventem            B – 3665 As
+ 32 2 889 05 90                +32 497 93 97 27

Telefoon:02 889 05 90

Osteopaat / kinesitherpie

Steven Verdickt

Steven Verdickt studeerde in 1999 af als kinesist. Nadien volgde hij verschillende opleidingen zoals Bobath, orthopedisch manuele therapie, medische oefentherapie en tal van kleinere bijscholingen. Steven is ook voorzitter van de kinekring zone Scheldekracht. Steven is sinds 2020 afgestudeerd als osteopaat aan The Belgian School of Osteopathy. Osteopathie onderzoekt en behandelt zowel het bewegingsstel als het viscerale aspect (organen) en het craniale aspect (schedelbeenderen). Een goede werking van al deze aspecten is onontbeerlijk voor het totaal functioneren. Als eindwerk onderzocht Steven de invloed van osteopatische behandeling op “Prikkelbare darmsyndroom”.

Telefoon:0486 89 28 01

Verpleegkundige

Jonina Pauwels

Jonina studeerde in 2010 af als verpleegkundige aan de Hogeschool.
Daarna ging zij aan de slag als zelfstandig thuisverpleegkundige. Vervolgens had zij enkele jaren dienst op de poli afdeling van het ASZ, campus Wetteren.

Zij assisteert als verpleegkundige dokter Baetens en dokter Klockaerts.

Stress coaching / Shiatsu / Mindfulness / 5 elementen yoga

Marian De Lathauwer

Marian is afgestudeerd in de Romaanse Taal- en Letterkunde aan de KULeuven (1996). Daarna begon een boeiende maar uitdagende internationale carrière in het bedrijfsleven. 
Om de hoge prestatiedruk met talloze buitenlandse interventies de baas te blijven, verdiepte ze zich in Mindfulness en volgde vele opleidingen aan het I AM instituut van Dr. David Dewulf in Gent. 
Haar interesse in wat de mens drijft, energie geeft of draineert, bracht haar verder in contact met Oosterse disciplines zoals Shiatsu en de 5 elementen leer. Ze volgde de professionele opleiding Shiatsu aan het Kimura Shiatsu Instituut van Frans Copers in Gent, en aan het centrum Manipura van André Poppe te Zele. 
De Oosterse benadering van gezondheid is in essentie holistisch: een mens functioneert wanneer alle lichaamssystemen in balans zijn tezamen met de geestelijke en emotionele reguleringssystemen. Daarenboven functioneert de mens ook als een sociaal wezen in groepscontext, waar evenzeer de dynamiek uit balans kan gaan. 
Bij een consultatie wordt via een eerste intake gesprek de situatie en brede context van de patiënt bevraagd om na te gaan welke methode het beste wordt toegepast om de balans te herstellen. Dat kan via verdere coaching zijn, via lichaamsbehandeling, via individuele oefeningen of groepslessen in 5 elementen-Yoga of Mindfulness. Mindfulness opleidingen (een traject van 8 weken met 1 les per week) worden regelmatig georganiseerd, en staan open voor iedereen, zowel zorgverleners als patiënten.
Marian streeft naar een integratie van de Oosterse en Westerse kijk op gezondheid. Daarom is de samenwerking met het team van de polikliniek Rode Heuvel in Wetteren zo uniek en waardevol!
Zij is lid van de Belgische Shiatsu Federatie (BSF) en werkt actief mee in het bestuur ervan.
De BSF is op haar beurt lid van de Europese Shiatsu Federatie, waar op Europees niveau gewerkt wordt aan de uniformisering van de herkenning van Shiatsu in de verschillende lidstaten.
Haar specifieke expertise gaat voornamelijk over:

• stress management
• lichamelijke stress klachten
• HSP & hooggevoeligheid
• burn-out
• energiebeheer

Consultatie of groepslessen: 
Donderdagavond 17u30 tot 21u30

Telefoon:0498 42 40 12

Kaakkinesitherapie, TMD, orofaciale kinesitherapie

Fien Jonnaert

Vind hulp voor …

 • Kaakklachten
 • Aangezichtspijnen
 • Somatische tinnitus
 • Knarsen en klemmen (bruxisme)
 • Tandpijn
 • Oorpijn
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Stress gerelateerde kaakpijn
 • Revalidatie na een operatie in het aangezicht en de kaak.

In 2012 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent en heb jaren ervaring opgedaan binnen een groepspraktijk. Jaarlijkse bijscholingen zijn essentieel om steeds mee te zijn met nieuwste evoluties binnen dit topic.

Alle kaak gerelateerde problemen (orofaciale en TMD kinesitherapie) liggen mij nauw ah hart en ik mag mezelf wel een expert noemen binnen dit domein.

Naast gepassioneerde kaakkine ben ik ook mama van 2 kleine schatten, gelukkig getrouwd en ben ik regelmatig te spotten op mijn koersfiets op de dijk of met de duikfles in de Oosterschelde.

Afspraak maken

Telefoon:0479 311 204

Website:www.fienjonnaert.be

Cardiologie

Dr. Gregorius LUKITO

Dr. Gregorius LUKITO, oud-leerling van de Sint-Jansschool in Leuven (basisschool) en het Sint-Albertuscollege van Haasrode/Leuven (Latijn-Wiskunde), promoveerde als geneesheer in 1992 aan de KU Leuven. Na jaren wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven in MRI en cardiale MRI, promoveerde hij als cardioloog in 2001. Van 2002 tot 2010 werkte hij als cardioloog in het ASZ Campus Wetteren, en vanaf 2011 is hij werkzaam als cardioloog in de Sint-Jozefskliniek in Izegem, lid van het E17 netwerk tesamen met Maria Middelares Gent. In 2019 startte hij met een privé praktijk in Wetteren, die nu verdere uitbreiding krijgt in de Polikliniek van de Rode Heuvel.
Hij is lid van de Belgian Society of Cardiology (BSC), van de European Society of Cardiology (ESC) en van de Heart Failure Association van de ESC. Hij heeft bijzondere interesses in de preventieve cardiologie, sportcardiologie en de cardiale beeldvorming.

Mensen kunnen zich inschrijven voor een afspraak op dinsdag namiddag/avond
via telefoon (+32 473 72 77 44) of via email op gregorylukito@yahoo.com

 

Telefoon:0473 72 77 44

Verloskunde / gynaecologie / fertiliteit

Dr. Philip Pattyn

Dr. Pattyn is afgestudeerd als arts aan de KU Leuven met grote onderscheiding.
Hij volgde zijn specialisatie in gynaecologie in Leuven, Kaapstad (Zuid -Afrika) en Brugge. Een aanvullende vorming Algemene Heelkunde rondde hij af in Turnhout.
In 1987 startte hij zijn loopbaan als gynaecoloog in Wetteren. Het aantal bevallingen steeg en in de daaropvolgende jaren beviel hij meer dan 2000 Wetteraars.
Hij volgde voornamelijk bijscholingen in het kader van vruchtbaarheidsstoornissen.
In 2018-19 volgde hij een postgraduaat opleiding in foetale geneeskunde aan de KU Leuven waarin vooral de prenatale echografie aan bod kwam. Nadien volgde hij bijscholing aan ‘the fetal medecine foundation’.
Hij werkt eveneens in Brussel in de vzw Onthaalcentrum voor Moeder en Vrouw sinds 2000, vooral in het kader van prenataal onderzoek en echografie.
Tot nu verrichtte hij consultaties in het ASZ Wetteren waar hij gedurende 35 jaar blijvend actief was.
Vanaf heden start een nieuwe uitdaging in de polikliniek Rode Heuvel, met heel veel enthousiasme voor deze nieuwe kans.
Er is een blijvende samenwerking met de gynaecologen van het ASZ Aalst en andere ziekenhuizen voor het verwijzen van bevallingen of hospitalisaties. Ambulante handelingen zijn in de polikliniek voorhanden, zowel diagnostisch als therapeutisch.

Afspraken kunnen gemaakt worden
Bij Dr. Pattyn persoonlijk op het nummer 0475 69 46 30 (van 9u tot 18u)
Afspraken op vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

Dr Pattyn is volledig geconventioneerd.
De raadpleging wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.
Enkel het remgeld wordt met de patiënt geregeld volgens het RIZIV tarief.
Er worden geen supplementen gerekend.

Uroloog

Dr. Hans Van Der Eecken

Dr. Hans Van der Eecken studeerde Geneeskunde in Gent. Nadien zette hij zijn opleiding verder tot geneesheer-specialist in de Urologie in het OLV Ziekenhuis in Aalst. Hij consulteert in  Roeselare (Warellesgoed 7) en in Polikliniek Rode Heuvel te Wetteren. Op deze laatste locatie voert hij eveneens ingrepen onder plaatselijke verdoving (sterilisatie van de man, wegnemen van wratjes, …) uit. 

Hij is kliniekhoofd urologie aan het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Dr. Van Der Eecken heeft zich gespecialiseerd in de laparoscopische ingrepen (kijkoperaties) en de  robot-chirurgie. Hierbij worden zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen behandeld. De aanpak van kwaadaardige aandoeningen gebeurt in multidisciplinair verband. Dr Van der Eecken is oa lid van de BVU (Belgische vereniging voor urologie) en FEBU (Fellow European Board Urology).

Dokter Van der Eecken is partieel geconventioneerd.

Afspraken kunnen gemaakt worden op www.uroloog-wetteren.be
op de derde woensdag van de maand in de voormiddag.

Telefoon:0499 73 13 69

Anesthesist - Pijntherapeut

Dr. Anita van Domselaar

Dr. Anita van Domselaar studeerde in 2016 af als anesthesiste aan de KU Leuven, met een aanvullend certificaat van Postgraduate Advanced Studies in Algology (pijngeneeskunde). Ze behaalde haar titel van Certified Interventional Pain Sonologist van het World Institute of Pain (echografie voor pijnbestrijding) in 2017, na een Multidisciplinary and Interventional Pain Fellowship in Toronto Western Hospital, Canada. Een voorliefde voor echogeleide procedures leidde tot verdere bekwaming via cursussen zoals Muskuloskeletal Ultrasound, bij Prof Jan Gielen, UZ Antwerpen. Zij is een grote voorstander van regeneratieve technieken en behandelingen. In 2020 werd ze mede oprichter van de Belgische Vereniging van Regeneratieve Geneeskunde (BeNorm) en zette ze haar schouders onder het uitbouwen van het regeneratieve behandeltrajecten in meerdere pijnklinieken. Ze volgde cursussen in de VS en behaalde de titel van official O-shot® provider. Ze is het klinisch hoofd van Relieve Clinics, waar innovatie en een integratieve benadering centraal staan.
Omdat het behandelen van complexe pijnproblemen een uitdaging is, blijft zij zich verder verdiepen in aanvullende behandelingsvormen zoals accupunctuur, biopunctuur, neuraal therapie, voedingsleer en lifestyle geneeskunde. Het doel is om elke patiënt een zo compleet mogelijk en volledig geïndividualiseerd behandelplan aan te bieden met de nadruk op verbetering van levenskwaliteit, functionaliteit en preventie van verdere aftakeling.

Dr. Anita van Domselaar is gespecialiseerd in chronische pijnbehandelingen, met bijzondere interesse in regeneratieve injectietechnieken onder echografie. Ze past PRP (platelet rich plasma) behandelingen toe voor chronisch pees- en gewrichtslijden, lage rugpijn, pelvische pijn en vaginale atrofie. U kunt ook terecht voor botoxbehandelingen voor hoofdpijn en esthetiek.
Voor meer informatie en afspraken kunt u terecht op www.relieveclinic.be of neemt u contact op via info@relieveclinic.be of tel. 0470297711

Telefoon:0470 29 77 11