Medewerkers

Maag-, Darm- en Leverziekten

Dr. Piet Baetens

audiologie

Annick Ceulemans

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Kathleen David

Klinisch psycholoog / seksuoloog

Aurelie De Coster

Vaatchirurgie

Dr. Bart De Nijs

Podologie

Milann De Vuyst

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Begeleiding kinderen/jongeren

Dr. Ilse Keysers

Urologie

Dr. Katrien Klockaerts

KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Isabelle Steenhaut

Kinesitherapie / Bekkenbodemtherapie / Yoga

Ellen Tolleneer

Plastische Heelkunde / lymphology

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Diëtiste

Stefanie Van Poucke

Osteopaat / kinesitherpie

Steven Verdickt

KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Kevin Vlaeminck

Verpleegkundige

Jonina Pauwels

Stress coaching / Shiatsu / Mindfulness / 5 elementen yoga

Marian De Lathauwer

Kaakkinesitherapie, TMD, orofaciale kinesitherapie

Fien Jonnaert

Maag-, Darm- en Leverziekten

Dr. Piet Baetens

Dr. Piet BAETENS, oud-leerling van de basisschool Sint-Barbara en het College van Wetteren, promoveerde aan de Rijksuniversiteit Gent in 1981 en zette zijn opleiding verder tot geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde en later in de gastroënterologie in het UZGent (Prof. F. Barbier) tot 1987.
Van in 1987 tot 2021 had hij zijn praktijk in het Emmanuelziekenhuis te Wetteren, later ASZ Campus Wetteren waar hij diensthoofd, en na de fusie met het ASZ Aalst, adjunct-diensthoofd was van de dienst Inwendige Geneeskunde. Onder zijn leiding kon deze dienst het aantal opgenomen patiënten na enkele jaren verviervoudigen Daarnaast bouwde hij “ from scratch” gedurende die periode een belangrijke ambulante praktijk op, met een uiterst patiënt vriendelijke begeleiding als ”leidmotiv” voorop en steeds in samenwerking en continu overleg met de collegae huisartsen van de Vesaliuskring Wetteren (waarvan hij ook lid is).
Nadat de dienst Inwendige Geneeskunde werd gesloten zette hij zijn praktijk (hospitalisaties) verder op de dienst Geriatrie van het ASZCampus Wetteren en dit tot 2017 toen ook deze dienst door een beslissing van het beheer van het ASZ werd overgebracht naar de campus te Geraardsbergen.
Hij bleef poliklinisch actief op de campus Wetteren tot 12 juni 2021.
Nog steeds vol enthousiasme in de uitoefening van zijn beroep en blijvend geInteresseerd in de behandeling van maag-, darm- en leverziekten en in de interne geneeskunde, wil hij zijn kennis en ervaring aanwenden in het kader van een nieuwe uitdaging die de nieuwe poliklinische activiteit hem biedt.
Dr. Baetens blijft de goede contacten met het UZGent en de omliggende ziekenhuizen onderhouden.
Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gastroënterologie.

Telefoon:0495 50 82 66

audiologie

Annick Ceulemans

Annick Ceulemans studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Audiologie aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend als klinisch audioloog en als prothetische audioloog. Naast hoortoestelaanpassing verdiepte ze zich vanaf 2015 in Tinnitus Retraining Therapy en andere technieken voor een betere omgang met tinnitus. Evenzo hecht zij belang aan het voorkomen van gehoorschade, het onderzoeken van gehoor- en evenwichtsproblemen en het opvolgen ervan. Binnen de polikliniek is zij verantwoordelijk voor de audiometrie, tympanometrie, OAE-metingen en het vestibulair onderzoek zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwste apparatuur wordt ingezet voor diagnostiek en evaluatie van het gehoor en evenwicht. Ook richt zij zich op tinnitusanalyse en -begeleiding waarin zij een bijzondere expertise heeft. Als audioloog zorgt zij voor een enthousiaste verwelkoming bij het onthaal, biedt ze u de nodige informatie en staat ze garant voor kwalitatief onderzoek in samenwerking met de NKO-artsen.

Telefoon:0496 80 92 14

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Kathleen David

Dr Kathleen DAVID, behaalde haar diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015. Ze zette haar opleiding verder tot geneesheer-specialist in de neus-keel-oorheelkunde tot september 2020. Gedurende deze specialisatiejaren was zij werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Brussel (olv Prof. Dr. F. Gordts) en in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Campus Aalst (olv Dr. S. Halewyck). Sinds oktober 2020 maakt dr David deel uit van het NKO-team van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de pediatrische NKO en de otologie. Op heden schoolt zij zich dan ook bij in beide vakgebieden in samenwerking met dr S. Geukens en het UZ Gent. Zij is lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor oto-rhino-laryngologie en de Nederlands-Vlaamse Werkgroep Pediatrische Otorhinolaryngologie.

Telefoon:0495 83 73 90

Klinisch psycholoog / seksuoloog

Aurelie De Coster

Aurelie behaalde in 2020 haar master in klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar opleiding deed ze stage op de PAAZ-afdeling in het OLV-ziekenhuis te Aalst, waar ze in aanraking kwam met zeer uiteenlopende problematieken. Aurelie begeleidt op systemische en cliëntgerichte manier in zowel individuele, familie-, als koppelgesprekken.
Als persoon is Aurelie gedreven, empathisch, ruimdenkend en gepassioneerd. Deze competenties zorgen ervoor dat ze zich altijd ten volle wil inzetten om mensen te helpen.
Momenteel volgt ze de permanente vorming PEV Seksuologie aan de UGent en UZ Gent. Daarnaast verdiept ze haar ook verder in relatiecoaching en negatief zelfbeeld. Dus niet enkel individuen met zorgen kunnen bij haar terecht, maar ook koppels.

Problematieken

 • Seksuele problemen
 • Relatiemoeilijkheden (ruim: partnerrelaties, werkrelaties, familiale relaties en vriendschapsrelaties)
 • Negatief zelfbeeld
 • Perfectionisme
 • Levensfaseproblemen
 • Verslaving
 • Verandering
 • Depressieve gevoelens
 • Angst

Dwangmatig gedragChronische problematieken Aurelie is aangesloten bij de Psychologencommissie, met erkenningsnummer 952126686.
Daarnaast is ze erkend bij het FOD Volksgezondheid, met visumnummer 308887.

Telefoon:0468 49 69 73

Vaatchirurgie

Dr. Bart De Nijs

Dr. Bart De Nijs (°1978) studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Gent als geneesheer-specialist in de Heelkunde. Daarna bekwaamde hij zich verder tot vaatchirurg en longchirurg met aandacht voor de minimaal invasieve behandelingen.
Hij is werkzaam in het AZ Oudenaarde voor consultaties en operaties.
Tevens is hij consulent aan het UZ Gent op de dienst thorax-en vaatheelkunde.
Dr. Bart De Nijs is lid van de Royal Belgian Society for Surgery, Belgian Society for Vascular Surgery, European Society for Vascular Surgery en European Society of Thoracic Surgeons.
Vaatchirurgie is een chirurgische discipline die zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van aandoeningen van slagaders, aders en lymfevaten. Ook de behandeling van esthetisch storende spataders valt hieronder.
Tijdens uw eerste afspraak bij Dr. De Nijs krijgt u een aanvullend onderzoek van uw bloedvaten door middel van een echografie (duplex). De vaatchirurg bespreekt onmiddellijk de uitslag van dit onderzoek met u. Hierdoor heeft u meteen een eerste indruk van de ernst van de aandoening en hoort u of er nog een verder aanvullend onderzoek of behandeling nodig is.
Verdere info vindt u op zijn website ‘vaatheelkundeoudenaarde.be’.

Afspraak maken

 

Telefoon:0476 73 83 03

Website:www.vaatheelkundeoudenaarde.be

Podologie

Milann De Vuyst

Ik doe mijn vak met hart en ziel en ben erg empatisch waardoor vele patiënten het gevoel hebben dat er écht naar hun wordt geluisterd en gekeken. Als podoloog ben ik er voor iedereen. Jong, oud, (top)sporters, en iedereen dat u zich kan inbeelden met een vraag over de voeten, benen en ook rug. Ik ben zelf ook ervaringsdeskundige in lymfeoedeem, lipoedeem en ehler danlos / hypermobiliteits problematieken. Gespecialiseerd in de (top)sportpodologie en ben ik tevens gespecialiseerd  diabetisch, reumatische en oncologische voetproblemen. Tijdens het eerste gesprek wordt er goed geluisterd naar uw verhaal, daarna wordt er gekeken naar uw schoenen, werkschoenen, sportschoenen, pantoffels, sandalen, ect. dus breng zeker verschillende schoenen mee naar de consultatie. Vervolgens gaan we kijken waar uw pijn zich bevindt en hoe uw lichaam beweegt tijdens het stappen, lopen en stilstaan. Uiteindelijk kan er een hoogtechnologische 3D scan van uw voeten worden gemaakt en op basis hiervan worden uw op maat gemaakte podologische zolen vervaardigd. Het duurt dan 2 weken alvorens deze opgehaald kunnen worden bij mij. Dan krijgt u ook nog uitleg over de langzame gewenning en het feit dat uw zolen wasbaar zijn in de wasmachine op maximum 30°C. Tevens behandelen wij de huid en nagelaandoeningen (eelt, kloven, kalknagels, ingegroeide nagels, eksterogen, … en zoeken hiervoor een definitieve oplossing zodat deze klachten wegblijven). Het spreekt voor zich dat dit uiteraard anders is dan een pedicure, vermits wij paramedisch zijn van opleiding kunnen wij dit veel grondiger uitvoeren en mogen wij ook verder of dieper het probleem behandelen.

Telefoon:0472 83 26 14

Neus-, Keel- en Oorziekten

Dr. Sven Geukens

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie:
(plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming, vastzitten van gehoorbeentjes-otospongiose) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie en vestibulaire pathologie op de dienst NKO-ziekten van het Universitaire Ziekenhuis te Antwerpen. Verder is hij als otoloog verbonden aan ‘De Oorgroep’ te Antwerpen, referentiecentrum voor gehoorstoornissen en cochleaire implantaties. Dr. Geukens is eveneens consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Meer informatie hierover kan u vinden op zijn persoonlijke website www.nko-orl-aalst.be

Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij enkele weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.

Telefoon:0491 29 37 72

Begeleiding kinderen/jongeren

Dr. Ilse Keysers

Ik ben Ilse Aline Keysers en heb geneeskunde gestudeerd aan de KUL alwaar ik afstudeerde als arts in 1999. Daarna ben ik naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam vertrokken waar ik begon als arts-assistent in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater. Na een jaar keerde ik terug naar België op vraag van de universiteit Gent/Antwerpen om mijn verdere opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater te voltooien in 2004. Ik werkte In een orthopedagogisch centrum voor enkele jaren met bijzondere interesse voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS,…) alsook psychosomatische stoornissen ( plasproblemen/ stoelgangsproblemen). Intussen werd ik moeder van 3 dochters waarvan de twee jongsten geboren werden met een ernstige medisch problematiek waardoor ik een aantal jaren stopte met werken en volledig de zorg van mijn kinderen op mij nam. Om de balans werk – gezin te kunnen blijven combineren heb ik na lang nadenken gekozen om mij om te scholen tot CLB-arts (schoolarts-preventieve gezondsheidzorg). Dit is voor mij een prima combinatie waar mijn basisopleidiing als kinder-en jeugdpsychiater een extra troef is. Toch blijf ik als CLB-arts op mijn honger zitten om meer coaching en begeleiding van kinderen en hun ouders te kunnen doen. Vandaar dat ik niet lang twijfelde toen mij gevraagd werd om het team van de Rode Heuvel te vervoegen. Aanvankelijk zal ik enkel op zaterdag werkzaam zijn in de polikliniek de Rode Heuvel en kan u voor meer informatie terecht op de website.

Telefoon:0493 47 97 31

Urologie

Dr. Katrien Klockaerts

Dr. Klockaerts doet consultaties op Capucienenlaan 93 te Aalst en in Polikliniek Rode Heuvel te Wetteren. Ingrepen onder plaatselijke verdoving (sterilisatie van de man, wegnemen van wratjes, …) worden op deze locaties uitgevoerd.

Ze is klinisch staflid op de dienst urologie van het Universitair Ziekenhuis van Brussel, waar ze consulteert en heelkundige ingrepen uitvoert. Ze participeert in een multidisciplinair bekkenbodemoverleg met abdominale chirurgen, gynaecologen, urologen, maag-darmspecialisten, kinesitherapeuten en radiologen om samen de beste zorg te kunnen bieden.

Ingrepen onder algemene verdoving worden eveneens uitgevoerd in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem.

Ze is consulent bij Domus Lymphologicae te Zaventem, een centrum met expertise in het domein van de Lymfologie en bindweefselaandoeningen.

Ze is sedert 2021 secretaris van Belgian Working Group of Functional Urology.

Ze is lid van de Vlaamstalige kamer van de Erkenningscommissie voor Urologie.

Ze hecht belang aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en daarmee ook de kwaliteit van leven. Daarom is ze auditor bij Qualicor Europe.

Telefoon:0493 97 94 57

KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Isabelle Steenhaut

Belangrijkste indicaties: stress – chronische pijn/klachten – metabole klachten – welvaartsziekten

Als basisopleiding volgde ik kinesitherapie en osteopathie. Maar al heel snel merkte ik dat ik nog met vragen bleef zitten. Dat ik niet kon doordringen tot de essentie van vele klachten. Kinesitherapie en osteopathie zijn zeer waardevolle behandelmethoden aanvullend op de klassieke geneeskunde. Maar helaas heeft ons lichaam soms meer nodig. Dit ervaarde ik persoonlijk als atleet en als coach.
Ikzelf sport vandaag nog steeds op competitief niveau en vraag dus veel van mijn lichaam. Hierdoor is het belangrijk dat mijn lichaam in staat is om te voldoen aan wat ik ervan vraag. Ik moet in een optimale gezondheid en conditie zijn. Mijn lichaam moet fit en sterk zijn, fysisch, mentaal en emotioneel.
Dus ben ik zelf verder op zoek gegaan naar wat me daar kon bij helpen. Wat heeft mijn lichaam nodig om controle te behouden over mijn gezondheid en mijn leven? KPNI veranderde niet alleen mijn leven maar ook mezelf.
Maar gezondheid en fitheid is voor iedereen belangrijk. Daarom wil ik ook jou helpen door samen op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt om terug controle te krijgen. Ik wil samen met jou zorgen dat je de constant veranderende omstandigheden waarin we leven aankunnen. Samen bekijken wat de oorzaken zijn van je klachten. Samen zoeken wat je lichaam nodig heeft om in staat te zijn de beste versie van jezelf te zijn.
Ikzelf zal via spiertesten mechanische, metabole of emotionele processen of stress in kaart brengen om dan te bepalen wat je lichaam primair nodig heeft om te herstellen. Van hieruit kunnen we een behandelplan op maat maken met de interventies uit onze KPNI toolbox. Dit kan dus gaan van beweging tot voeding, suppletie, coaching, …
Iedereen is verschillend dus ook elke behandeling is verschillend. Laat ons samen op zoek gaan.

Telefoon:0496 57 73 25

Kinesitherapie / Bekkenbodemtherapie / Yoga

Ellen Tolleneer

Tolleneer Ellen studeerde af als master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting musculoskeletale revalidatie, aan de Universiteit van Gent.
Daarnaast ging haar bijzondere interesse uit naar klachten die betrekking hebben op het bekken en de bekkenbodemspieren. Om die reden volgde ze de interuniversitaire opleiding pre- en postnatale kinesitherapie en pelvische reëducatie. Binnen dit domein woont ze nog steeds tal van opleidingen bij om up-to-date te blijven.
U kan bij haar terecht voor de behandeling van:
– vaak hevige aandrang om te plassen (urgency)
– ongewild urineverlies (stressincontinentie of urge-incontinentie)
– ongewild verlies van flatus (windjes) of ontlasting
– obstipatie
– prolaps (verzakking van de blaas, baarmoeder of darm)
– coccygodynie (staartbeenpijn)
– bekkenpijn
– hypotone bekkenbodemspieren (te zwakke bekkenbodemspieren)
– hypertone bekkenbodemspieren (te gespannen bekkenbodemspieren)
– dysfunctionele mictie
– paradoxale contractie van de bekkenbodemspieren
– seksuele problemen bv. pijn bij het vrijen
– obstetrical anal sphincter injury (letsel aan de anale sluitspier na een bevalling)
– klachten na operaties in het kleine bekken (pre- en postoperatieve kinesitherapie bij gynaecologische, urologische of gastro-enterologische ingrepen)
– plas- en stoelgangproblemen bij kinderen
– pre- en postnatale kinesitherapie
Tolleneer Ellen is lid van de beroepsverenigingen BICAP (Birth Core and Pelvic Therapy) en Pelvired (Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie).

Telefoon:0474 92 70 29

Plastische Heelkunde / lymphology

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Diagnostiek, oppuntstelling en uitwerken van een therapeutisch behandelplan voor lipoedeem, lymfoedeem, en SED. Chirurgische behandeling van lipoedeem (liposculptuur).
Multidisciplinaire coördinatie en follow up van lipoedeem, lymfoedeem en Syndroom van Ehler Danlos.

 • Plastische chirurgie met aandacht voor:
 • Borstvergroting (met gebruik van een 3D simulatie), borstverkleining, symmetrisatie van de beide borsten.
 • Buikwandcorrectie, herstel rectusdiastase
 • Dijlift
 • Armlift
 • Ooglidcorrecties
 • Litteken correcties
 • Verwijderen van goed- en kwaadardige huidletsel, eventueel met reconstructie
 • Anti-aging behandelingen met Botox en fillers (hyaluronzuur)

Dr. Liesbeth Vandermeeren
Plastic Surgery – lymphology
www.lymphology.be

Handelsstraat 27                Overeinde 1
B – 1930 Zaventem            B – 3665 As
+ 32 2 889 05 90                +32 497 93 97 27

Telefoon:02 889 05 90

Diëtiste

Stefanie Van Poucke

Hallo, ik ben Stefanie 🙂 !
Ik ben afgestudeerd als voedings- en dieetkundige in februari 2018. Sinds het afstuderen ben ik mij steeds blijven bijscholen in verschillende onderwerpen zoals gezond(er) oud(er) worden, allergieën en intolleranties, hartvriendelijke voeding én het prikkelbare darmsyndroom. Sinds eind 2019 zit ik ook in het bestuur van de diabetesliga. Kortom: ik help jou graag verder met een gezonder(e) levensstijl.
 

Mijn specialisaties zijn dus de volgende:

 • een gezonde(re) levensstijl
 • maag- en darmproblematiek (o.a prikkelbare darmsyndroom (IBS))
 • hart- en vaatziekten
 • obesitas
 • allergieën en intoleranties
 • vegetarische en veganistische voeding
 • ondergewicht
 • sport
Ik ga graag met jou aan de slag zodat je zeker begrijpt waar het over gaat. Samen gaan we voor een begrijpelijke, wetenschappelijke aanpak die het beste bij jou past.

Hoe ziet mijn werkwijze eruit?
 
Eerste consultatie (ongeveer 60 min.)
Tijdens de eerste consultatie leren we elkaar kennen. We stemmen verwachtingen af, ik bevraag jouw voedingsstijl en -gewoonten én we voeren een lichaamsanalyse uit om te kijken hoe jouw lichaamssamenstelling eruit ziet (lichaamsgewicht, spiermassa, vetmassa, visceraal vet…). We stellen onze eerste doelen vast en eventueel krijg je een eet- (en klachten) dagboekje mee naar huis zodat we dit de volgende keer kunnen bespreken. Je krijgt ook de eerste adviezen mee.
 
Tweede en derde consultatie (ongeveer 45 min.)
Tijdens deze consulten bespreken we het eetdagboek en hoe het al lukt met de meegegeven adviezen. Ik geef graag wat meer tips & tricks mee en je mag al je voedingsvragen op mij afvuren. We bekijken wat jij moeilijk vindt en gaan hier samen met aan de slag.
 
Opvolgconsulten (ongeveer 30 min.)
Deze dienen om te evalueren. Hoe lukt het met de adviezen in jouw dagelijks leven? Hoe gaat het met de moeilijke punten? We doen de nodige aanpassingen en ik blijf je tips & tricks meegeven. Indien nodig voeren we de nodige lichaamsanalyses uit om te kijken hoe je lichaam evolueert.
 
Ik kijk ernaar uit om je te helpen met al je voedingsvraagstukken.

Bel gerust als je vragen hebt.

Consultatie uren
Zaterdag voormiddag om de 2 weken van 8u30 tot 12u30.

Telefoon:0474 98 14 89

Osteopaat / kinesitherpie

Steven Verdickt

Steven Verdickt studeerde in 1999 af als kinesist. Nadien volgde hij verschillende opleidingen zoals Bobath, orthopedisch manuele therapie, medische oefentherapie en tal van kleinere bijscholingen.

Steven heeft een kinesitherapie/osteopathie-groepspraktijk in Wetteren, Massemen en binnenkort ook een vestiging in Oordegem. 

Steven is voorzitter van de kinekring zone Scheldekracht.

Steven is sinds 2020 afgestudeerd als osteopaat aan The Belgian School of Osteopathy. Osteopathie onderzoekt en behandelt zowel het bewegingsstel als het viscerale aspect (organen) en het craniale aspect (schedelbeenderen). Een goede werking van al deze aspecten is onontbeerlijk voor het totaal functioneren. 

Als eindwerk onderzocht Steven de invloed van osteopatische behandeling op “Prikkelbare darmsyndroom”.

Telefoon:0486 89 28 01

KPNI / Health & Lifestyle Coaching

Kevin Vlaeminck

Belangrijkste indicaties: stress – chronische pijn/klachten – metabole klachten – welvaartsziekten

Ik ben opgeleid als chemicus, maar sinds ik afstudeerde, ben ik mijn neus in een heel andere richting gevolgd. Mijn persoonlijke interesses zijn sport en gezondheid. Dit vertaalde zich al vrij snel naar krijgskunsten en fitness.
Zo heb ik o.a. talloze internationale workshops gevolgd en heb ik de opleidingen tot NASM gecertifieerd Personal Trainer, FRC mobility specialist, PN voedingscoach en CrossFit level 1 coach met glans volbracht. Daar heb ik dan ook een hele tijd mijn hoofdactiviteit van gemaakt als eigenaar van CrossFit Aalst.
Mijn dorst naar kennis en mijn passie om mensen terug gezond te krijgen, werd echter niet volledig gelest. Er ontbraken meerdere stukken in de puzzel. Ik begon me verder te verdiepen in voeding en leefstijl en zo kwam ik in contact met de KPNI. De klinische Psycho-, Neuro-, Immunologie, zoals deze wetenschap voluit heet, brengt alle aspecten van een goede gezondheid samen. En vooral: de KPNI reikte tastbare handvaten aan om de klachten bij patiënten aan de oorzaak te kunnen aanpakken.
Veel hedendaagse welvaartsziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, maar ook burn-out en vele vormen van depressie, zijn uiteindelijk allemaal te behandelen met de juiste voedings- en leefstijlinterventies, al dan niet ondersteund door bepaalde voedingssupplementen of specifieke fytotherapie.
Al deze KPNI interventies komen in essentie samen in het zgn. Intermittent Living concept. Hier draait het in hoofdzaak om het bewust toedienen van acute, hormetische stressprikkels om onze interne lichaamsprocessen terug naar evenwicht te laten zoeken en zo een optimale gezondheidsboost te creëren. 
Wanneer we dan zorgen dat er een degelijke basis gelegd is met o.a. goede voedingsgewoonten, dan kunnen we hierdoor terug anti-fragiel worden en kunnen we preventief, curatief en protectief werken tegen de negatieve effecten van ons westers leven en zo welvaartsziekten aanpakken of voorkomen.
Na enkele jaren van opleidingen volgen en ervaring opdoen, ben ik nu orthomoleculair therapeut en Intermittent Living coach en KPNI therapeut i.o. en sta ik klaar om samen met jou je klachten aan te pakken en jou terug de controle over jouw gezondheid te geven.

Telefoon:0479 99 35 45

Verpleegkundige

Jonina Pauwels

Jonina studeerde in 2010 af als verpleegkundige aan de Hogeschool.
Daarna ging zij aan de slag als zelfstandig thuisverpleegkundige. Vervolgens had zij enkele jaren dienst op de poli afdeling van het ASZ, campus Wetteren.

Zij assisteert als verpleegkundige dokter Baetens en dokter Klockaerts.

Stress coaching / Shiatsu / Mindfulness / 5 elementen yoga

Marian De Lathauwer

Marian is afgestudeerd in de Romaanse Taal- en Letterkunde aan de KULeuven (1996). Daarna begon een boeiende maar uitdagende internationale carrière in het bedrijfsleven. 
Om de hoge prestatiedruk met talloze buitenlandse interventies de baas te blijven, verdiepte ze zich in Mindfulness en volgde vele opleidingen aan het I AM instituut van Dr. David Dewulf in Gent. 
Haar interesse in wat de mens drijft, energie geeft of draineert, bracht haar verder in contact met Oosterse disciplines zoals Shiatsu en de 5 elementen leer. Ze volgde de professionele opleiding Shiatsu aan het Kimura Shiatsu Instituut van Frans Copers in Gent, en aan het centrum Manipura van André Poppe te Zele. 
De Oosterse benadering van gezondheid is in essentie holistisch: een mens functioneert wanneer alle lichaamssystemen in balans zijn tezamen met de geestelijke en emotionele reguleringssystemen. Daarenboven functioneert de mens ook als een sociaal wezen in groepscontext, waar evenzeer de dynamiek uit balans kan gaan. 
Bij een consultatie wordt via een eerste intake gesprek de situatie en brede context van de patiënt bevraagd om na te gaan welke methode het beste wordt toegepast om de balans te herstellen. Dat kan via verdere coaching zijn, via lichaamsbehandeling, via individuele oefeningen of groepslessen in 5 elementen-Yoga of Mindfulness. 
Marian streeft naar een integratie van de Oosterse en Westerse kijk op gezondheid. Daarom is de samenwerking met het team van de polikliniek Rode Heuvel in Wetteren zo uniek en waardevol!
Zij is lid van de Belgische Shiatsu Federatie (BSF) en werkt actief mee in het bestuur ervan.
De BSF is op haar beurt lid van de Europese Shiatsu Federatie, waar op Europees niveau gewerkt wordt aan de uniformisering van de herkenning van Shiatsu in de verschillende lidstaten.
Haar specifieke expertise gaat voornamelijk over:

• stress management
• lichamelijke stress klachten
• HSP & hooggevoeligheid
• burn-out
• energiebeheer

Consultatie: 
Donderdagavond 17u30 tot 20u00
Groepsles Yoga: 
Donderdagavond 20u15 tot 21u30

Telefoon:0498 42 40 12

Kaakkinesitherapie, TMD, orofaciale kinesitherapie

Fien Jonnaert

Vind hulp voor …

 • Kaakklachten
 • Aangezichtspijnen
 • Somatische tinnitus
 • Knarsen en klemmen (bruxisme)
 • Tandpijn
 • Oorpijn
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Stress gerelateerde kaakpijn
 • Revalidatie na een operatie in het aangezicht en de kaak.

In 2012 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent en heb jaren ervaring opgedaan binnen een groepspraktijk. Jaarlijkse bijscholingen zijn essentieel om steeds mee te zijn met nieuwste evoluties binnen dit topic.

Alle kaak gerelateerde problemen (orofaciale en TMD kinesitherapie) liggen mij nauw ah hart en ik mag mezelf wel een expert noemen binnen dit domein.

Naast gepassioneerde kaakkine ben ik ook mama van 2 kleine schatten, gelukkig getrouwd en ben ik regelmatig te spotten op mijn koersfiets op de dijk of met de duikfles in de Oosterschelde.

Afspraak maken

Telefoon:0479 311 204

Website:www.fienjonnaert.be